dijous, 31 de desembre de 2009

Resum Resultats Any 2009

MARQUES PERSONALS PROVES ESTÀNDARD ANY 2009:

RUTA:
Milla --> 5:03, Ripollet, R=3:08.3, 16-05-09, 2n vet.
10 km --> 36:19, St Boi Llobregat, R=3:38, 22-02-09, 27è cat.M3
M.Mar. --> 1h.16.47, Gavà, R=3:39, 15-02-09, 15è cat.M3
100 km --> 8h.32.17, Calella de la Costa, R=5:07, 28-03-09, 2n g.

PISTA:
1500mll --> 4:47.04, Badalona, 08-05-09, R=3.11.4, 9è 2a sèr.
Milla --> 5:10, Sta Coloma G, 12-05-09, R=3:12.6, 5è sèr.B
3000m.obst. --> 11:26, Tarragona, 04-04-09, R=3:49, 6è clas.
5000mll -->17:23, Sta Coloma G, 23-04-09, R=3:28.6, 1r gen.
10000mll --> 37:07.35, Barcelona, 23-05-09, R=3:42.74, 8è g.

MILLORS RESULTATS PERSONALS Curses Ultra 2009

ULTRAMARATÓ RUTA
Campionat Espanya Veterans 100 km --> 1r cat.+35
100 km Calella de la Costa --> 2n gen.

ULTRATRAIL
69.5km Meridia Verd, 5h21:32 --> 1r g. (RÉCORD de la cursa)
80.2km Navàs, 8h38:00, --> 1r gen.
74.3km Cavalls del Vent, 11h29’ --> 1r RÀNKING 2009

Total de curses del 2009 (25)

En vermell, les curses objectiu del 2009.

GENER (1)
1) 18-01-09, Camp.Esp.Vet.1/2M, Terr, 1:18:56, R=3:45, 28è +35
FEBRER (3)
2) 1-2-9, Camp.Cat.Vet.Cr, Vic, 7.42k, 26:38, R=3:35, 23è +35
3) 15-02-09, 1/2Mar.Gavà, Gavà, 1:16:47, R=3:39, 15è cat.M3
4) 22-02-09, 10km St Boi Llob, 36:19, R=3:38, 27è cat.M3
MARÇ (3)
5) 15-03-09, 100k Camp.Esp.Vet, Madrid, 8h42:29, 1r +35
6) 28-03-09, 100km a l'Alt Maresme, Calella C, 8h32:17
7) 22-03-09, Cursa Cient.H.St.Pau, BCN, 2h00:45, 29.28km, 2n g
ABRIL (3)
8) 04-04-09, 3000m.obst lliga cat.2ª, 11:26, R=3:49, 6è clas.
9) 23-04-09, 5000mll UCA, 17:23, Rm=3:28.6, 1r gen.
10) 25-04-09, Milla Martorell, 5:08, Rm=3:11, 4t vet.A
MAIG (10)
11) 03-05-09, 69.5km Meridia Verd, 5h21:32, R=4:38, 1r g.
12) 09-05-09, 80.2km Navàs, 8h38:00, R=6:27.5, 1r gen.
13) 08-05-09, 1500mll Badalona, 4:47.04, Rm=3.11.4, 9è 2a sèr.
14) 12-05-09, Milla pista Santa Col., 5:10, R=3:12.6, 5è sèr.B
15) 16-05-09, Milla urb. Ripollet, 5:03, R=3:08.3, 2n vet.
16) 20-05-09, 5000mll Camp.Girona, 17:44.4, R=3:32.9
17) 21-05-09, 5000mll Contr.UCA, 17:39, R=3:31.8
18) 23-05-09, 10000mll Serrahima, 37:07.35, R=3:42.74, 8è g.
19) 23-05-09, Milla urb. Cornellà Ll, 5:22, R=3:20
20) 26-05-09, 53.4km Marxa 5 Cims, 6h51’, R=7:42, 3r gen.
JUNY (3)
21) 07-06-09, 55.4km Reus Prades Reus, 5h56’, R=6:26, 9è gen.
22) 15-06-09, 74.26km Cavalls del Vent, 12h14’, R=9:53
23) 24-6-9, 74.26k Cavalls Vent, 11h29’, R=9:17, 1r 2009
JULIOL (2)
24) 05-07-09, 90km Ultratrail Andorra (Aband: 40km aprox)
25) 19-07-09, Cursa Vert.Roca Cent, la Garriga, 8k, 47:32, 3r g.